TELTAB

Törnberg El & Teknik AB


+46-72-22 112 92


Om företaget

Företaget grundades under våren 2010 och har huvudinriktning mot industri och inom diciplinerna el-, automation och instrumentering.

Företaget arbetar både direkt mot enskilda industrier eller som underkonsult till entreprenörer, leverantörer och större konsultföretag.

Företaget utför allt från utredningar, för- och detaljprojektering, programmering av styrsystem, utcheckning och drifttagning till entreprenad- och driftsättningsbesiktningar. Även vissa elinstallationsuppdrag i närområdet utförs. Behörig elinstallatör. (AB behörighet)


Aktuella uppdrag

HolmenPaper, Hallstavik

Som underkonsult till Switchgear AB, projektledare samt konstruktions- och samordningsansvarig mot ställverksleverantör Elatec vid utbyte av högspänningsställverk 17-S18.


Värmevärden, Nynäshamn

Utredningsuppdrag nödkraftsystem vid Värmevärdens kraftvärmeverk i Nynäshamn.


Nynas AB, Nynäshamn

Delprojektledare och konstruktion el och elvärme för "small Projects" inom projekt Turnaround2015.


Tidigare Uppdrag

2014
Nynas AB, E44 Förstudie och Basic Engineering

Delprojektledare och teknisk ansvarig under förstudie och Basic Engineering inför utbyte av 525 och 400V procesställverk samt tillhörande nöddieselgenerator. Utbytet planeras att utföras på underhållsstoppet våren 2015.


2013
BillerudKorsnäs AB, 6U14 /Switchgear AB

Projektledare och teknisk ansvarig för utbyte av 6kV motorställverk, 21 fack, inkl. kontrollutrustning. Utbytet gjordes under under mycket kort tid, 7,5 dygn. Nytt ställverk från ELATEC med ABB komponenter.


2012-2013
BillerudKorsnäs AB, 20KC2 /Switchgear AB

Teknisk ansvarig för utbyte av 20kV ställverk, 2x17 fack, LS-system och kontrollutrustning för ett av anläggningens 3 stora huvudställverk. Även planering, styrning och medverkan vid omläggning från gammalt till nytt ställverk. Omläggningen gjordes i två etapper med stationen i drift. Nytt ställverk från ELATEC med ABB komponenter.


2011-2012
Switchgear AB

Ansvarig utförare av logikkonstruktion, parametrering och utcheckning av Intelligenta lågspänningsställverk (motordrifter) med Siemens Simocode enheter, för ett antal ställverksleveranser till Nynas AB.


2011-2012
Nynas AB, VD2 Rep11

Ansvarig utförare för elkonstruktion och dokumentation vid återuppbyggnad av elanläggningen för processanläggning VD2 som till stora delar förstördes vid en brand hösten -11.


2010-2011
Nya Karolinska Sjukhuset i Solna

Som underkonsult till PRC Engineering AB, .deltagande i commissioning gruppen och arbeta med kravställning, planering etc. för driftsättning av elsystemet för det nya sjukhuset.


2010-2011
Svenska Statoil AB, Nynäshamn, Projekt LOP

Som underkonsult till Telgra El AB, .ansvarig utförare av all el- automation- och instrumentprojektering, samt programmering av PLC system, Siemens S7, med tillhörande operatörsgränssnitt samt intelligent ställverk. Även ansvarig för utcheckning och driftsättning.